29 d’octubre de 2010

Més hoplites grecs

Hola a tothom,

Aquesta és la segona unitat de l’exèrcit de grecs per a Ímpetus. Les miniatures son hoplites de Zvezda.


Podeu trobar les regles bàsiques per a jugar a Impetus aquí (en diversos idiomes).

Hola a todos,
Ésta es la segunda unidad del ejército de griegos clásicos para Ímpetus. Las miniaturas son hoplitas de Zvezda.
Podéis encontrar las reglas básicas para jugar a Impetus aquí (en varios idiomas).

Hi everyone,
This is the second unit of my Impetus’ army of classical Greeks. The miniatures are Zvezda’s hoplites. 
You can find the Impetus basic rules here (in several languages).

25 d’octubre de 2010

Vikings

Hola a tothom,

Aquestes son les primeres unitats d’un exèrcit de víkings per a DBMM. Les figures són de Baueda.Podeu trobar recursos interessants per a jugar a DBMM aquí (en castellà i en anglès).

Hola a todos, 
Éstas son las primeras unidades de un ejército de vikingos para DBMM. Las figuras son de Baueda.
Podéis encontrar recursos interesantes para jugar a DBMM aquí (en castellano y en inglés). 

Hi everyone,
These are the first units of a Viking army for DBMM. The figures are from Baueda.
You can find interesting resources to play DBMM here (in Spanish and in English).
22 d’octubre de 2010

Ullals wolfen

Hola a tothom,

Les següents miniatures de la caixa d’iniciació de “Confrontation” que he pintat son uns “ullals” wolfen.

Podeu trobar les regles i els llibres d’exèrcit aquí (en anglès) i aquí (en francès).


Hola a todos, 
Las siguientes miniaturas de la caja de iniciación de "Confrontation" que he pintado son unos “colmillos” wolfen.
Podéis encontrar las reglas y los libros de ejército aquí (en inglés) y aquí (en francés).

Hi everyone, 
These are the following miniatures I've painted from the “Confrontation” Starter Set, wolfen fangs. 
You can find the rules and army books here (in English) and here (in French).

18 d’octubre de 2010

Més soldats americans

Hola a tothom,

Més soldats americans d’ESCI per Ambush Alley.


La pàgina oficial del joc és aquesta. I podeu trobar les regles per començar a jugar aquí (en anglès).


Hola a todos,
Más soldados americanos de ESCI para Ambush Alley.
La página oficial del juego es ésta. Y podéis encontrar las reglas para empezar a jugar aquí (en inglés).

Hi everyone,
More ESCI U.S. soldiers for Ambush Alley.
This is The official page of the game. You can find the quick start rules here (in English).

13 d’octubre de 2010

Mercenaris de Middenheim

Hola a tothom,

Segona banda per Mordheim: mercenaris de Middenheim.

Les regles de Mordheim les podeu trobar aquí (en castellà) i aquí (en anglès).


Hola a todos,
Segunda banda para Mordheim: mercenarios de Middenheim.
Las reglas de Mordheim las podéis encontrar aquí (en castellano) y aquí (en inglés).


Hi everyone,
Second Mordheim’s band: Middenheim's mercenaries.
You can find Mordheim's rules here (in Spanish) and here (in English).

6 d’octubre de 2010

Sentinelles Dirz

Hola a tothom,

Aquestes són les primeres miniatures de la caixa d’iniciació de “Confrontation” que he pintat, uns sentinelles de Danakil.
Podeu trobar les regles i els llibres d’exèrcit aquí (en anglès) i aquí (en francès).


Hola a todos, 
Estas son las primeras miniaturas de la caja de iniciación de "Confrontation" que he pintado, unos centinelas de Danakil.
Podéis encontrar las reglas y los libros de ejército aquí (en inglés) y aquí (en francés).


Hi everyone, 
These are the first miniatures I've painted from the “Confrontation” Starter Set, Sentinels of Danakil. 
You can find the rules and army books here (in English) and here (in French).