31 de gener de 2011

Víkings, víkings!

Hola a tothom,

Més víkings de Baueda per a DBMM.
Podeu trobar recursos interessants per a jugar a DBMM aquí (en castellà i en anglès). Y aquí, algunes fitxes d’ajuda en castellà.

Hola a todos, 
Más vikingos de Baueda para DBMM.
Podéis encontrar recursos interesantes para jugar a DBMM aquí (en castellano y en inglés). Y aquí, unas fichas de ayuda en castellano.

Hi everyone, 
More Baueda’s Vikings for DBMM.
You can find interesting resources to play DBMM here (in Spanish and in English). And here, some help files in Spanish.
18 de gener de 2011

Americans de la Segona Guerra Mundial

Hola a tothom,

He pintat aquests soldats americans d’ESCI que tenia per casa. No sé quin reglament puc utilitzar per aprofitar-los. Algun consell?

Hola a todos,
He pintado estos soldados americanos de ESCI que tenía por casa. No quéreglamento puedo utilizar para aprovecharlos. ¿Algún consejo?


Hi everyone,
I painted these ESCI U.S. soldiers that I had at home.
I do not know which set of rules can I use with them. Someone has any advice?

11 de gener de 2011

Més víkings

Hola a tothom,

Més víkings de Baueda per a DBMM.

Podeu trobar recursos interessants per a jugar a DBMM aquí (en castellà i en anglès).

 Podéis encontrar recursos interesantes para jugar a DBMM aquí (en castellano y en inglés).
Hola a todos,
Más vikingos de Baueda para DBMM.

You can find interesting resources to play DBMM here (in Spanish and in English).
Hi everyone,
More Baueda’s Vikings for DBMM.