28 de febrer de 2011

Legionaris romans

Hola a tothom,

Aquesta és la primera legió d’un exèrcit de romans tardans per a DBMM. Les figures són de Essex.

Podeu trobar recursos interessants per a jugar a DBMM aquí (en castellà i en anglès). Y aquí, algunes fitxes d’ajuda.


Hola a todos, 
Ésta es la primera legión de un ejército de romanos tardíos para DBMM. Las figuras son de Essex.
Podéis encontrar recursos interesantes para jugar a DBMM aquí (en castellano y en inglés). Y aquí, unas fichas de ayuda en castellano.


Hi everyone, 
This is the first legion of a late roman army for DBMM. The figures are from Essex.
You can find interesting resources to play DBMM here (in Spanish and in English). And here, some help files in Spanish.

23 de febrer de 2011

Viatge en Carruatge

Hola a tothom,

Aquí podeu trobar una versió de “Viatge en Carruatge”; joc on cada jugador actua com a membre d'una de les dues associacions secretes rivals. Ningú sap qui és amic i qui enemic, però tots han d'intentar trobar els seus aliats. Comerciant amb objectes secrets per obtenir informació important, els jugadors s'han d'assegurar que la seva associació manté els objectes més poderosos.Aquí podeu trobar informació sobre el joc. I podeu trobar les regles aquí (en castellà).

Hola a todos,
Aquí podéis encontrar una versión de "Viaje en Carruaje"; juego donde cada jugador actúa como miembro de una de las dos asociaciones secretas rivales. Nadie sabe quién es amigo y quién enemigo, pero todos deben tratar de encontrar sus aliados. Comerciando con objetos secretos para obtener información importante, los jugadores deben asegurarse de que su asociación mantiene los objetos más poderosos.
Aquí podéis encontrar información sobre el juego. Y podéis encontrar las reglas aquí (en castellano).

Hi everyone,
Here you can find a version of “The Castle of Devil”; a game where each player acts as a member of one of two rival secret associations. No one knows who is friend and who is foe, but they must try to find their allies. Trading with secret items for important information, the players must ensure that their association keeps the most powerful objects.
Here you can find some information about the game. You can find the rules here (in Spanish).

9 de febrer de 2011

Comandant víking

Hola a tothom,

Aquest és l’element de comandament del meu exèrcit de víkings de Baueda per a DBMM.Podeu trobar recursos interessants per a jugar a DBMM aquí (en castellà i en anglès). Y aquí, algunes fitxes d’ajuda.


Hola a todos,
Éste es el elemento de mando de mi ejército de vikingos de Baueda para DBMM.
Podéis encontrar recursos interesantes para jugar a DBMM aquí (en castellano y en inglés). Y aquí, unas fichas de ayuda en castellano.


Hi everyone,
This is the command element of my Baueda’s Viking army for DBMM.
You can find interesting resources to play DBMM here (in Spanish and in English). And here, some help files in Spanish.
4 de febrer de 2011

Insurgents

Hola a tothom,

He pintat aquests insurgents de Caesar per al projecte d’Ambush Alley.La pàgina oficial del joc és aquesta. I podeu trobar les regles per començar a jugar aquí (en anglès).


Hola a todos,
He pintado estos insurgentes de Caesar para el proyecto de Ambush Alley.
La página oficial del juego es ésta. Y podéis encontrar las reglas para empezar a jugar aquí 
(en inglés).

Hi everyone,
I have painted these Caesar insurgents for the Ambush Alley project.
This is the official page of the game
. You can find the quick start rules here (in English).