20 d’abril de 2011

Més catafractes

Hola a tothom,

Més catafractes per l’exèrcit de romans tardans per a DBMM. Les figures són de Essex.
Podeu trobar recursos interessants per a jugar a DBMM aquí (en castellà i en anglès). Y aquí, algunes fitxes d’ajuda.


Hola a todos,
Más catafractos para el ejército de romanos tardíos para DBMM. Las figuras son de Essex.
Podéis encontrar recursos interesantes para jugar a DBMM aquí (en castellano y en inglés). Y aquí, unas fichas de ayuda en castellano.


Hi everyone, 
More cataphracts of a late roman army for DBMM. The figures are from Essex.
You can find interesting resources to play DBMM here (in Spanish and in English). And here, some help files in Spanish.8 d’abril de 2011

Mercenari per Mordheim

Hola a tothom,

Aquesta és una miniatura Citadel que he pintat per jugar a Mordheim. Probablement la utilitzaré com mercenari.


Les regles de Mordheim les podeu trobar aquí (en castellà) i aquí (en anglès).


Hola a todos,

Ésta es una miniatura Citadel que he pintado para jugar a Mordheim. Probablemente la utilizaré como mercenario.
Las reglas de Mordheim las podéis encontrar aquí (en castellano) y aquí (en inglés).


Hi everyone, 
This is a Citadel miniature that I painted to play Mordheim. Probably I will use it as "hired sword".
You can find Mordheim's rules here (in Spanish) and here (in English).1 d’abril de 2011

Catafractes

Hola a tothom,

Aquests son uns catafractes per l’exèrcit de romans tardans per a DBMM. Les figures són de Essex.Podeu trobar recursos interessants per a jugar a DBMM aquí (en castellà i en anglès). Y aquí, algunes fitxes d’ajuda.


Hola a todos, 
Estos son unos catafractos para el ejército de romanos tardíos para DBMM. Las figuras son de Essex.
Podéis encontrar recursos interesantes para jugar a DBMM aquí (en castellano y en inglés). Y aquí, unas fichas de ayuda en castellano.


Hi everyone,
This are some cataphracts of a late roman army for DBMM. The figures are from Essex.
You can find interesting resources to play DBMM here (in Spanish and in English). And here, some help files in Spanish.