31 de maig de 2011

Més mag

Hola a tothom,

Més fotografies del mag i un detall de la base.Hola a todos,

Más fotos del hechicero y algún detalle de la base.


Hi everyone,
More photos of the sorcerer and some detail of the base.

27 de maig de 2011

Mag


Hola a tothom,

Aquesta és una miniatura de GW que he pintat per regalar a uns amics.

Hola a todos,
Ésta es una miniatura de GW que he pintado para regalar a unos amigos.


Hi everyone,
This is a GW miniature that I have painted as a present to friends.

20 de maig de 2011

Psilois romans

Hola a tothom,

Aquests son uns psiloi per l’exèrcit de romans tardans per a DBMM. Les figures són de Essex.Podeu trobar recursos interessants per a jugar a DBMM aquí (en castellà i en anglès). Y aquí, algunes fitxes d’ajuda.


Hola a todos,
Estos son unos psilois para el ejército de romanos tardíos para DBMM. Las figuras son de Essex.
Podéis encontrar recursos interesantes para jugar a DBMM aquí (en castellano y en inglés). Y aquí, unas fichas de ayuda en castellano.


Hi everyone,
These are some psiloi of a late roman army for DBMM. The figures are from Essex.
You can find interesting resources to play DBMM here (in Spanish and in English). And here, some help files in Spanish.
 

13 de maig de 2011

Balistes romanes

Hola a tothom,

Coincidint amb el festival internacional Tarraco Viva, he pintat un parell de balistes romanes per a DBMM. Les figures són de Essex.

Podeu trobar recursos interessants per a jugar a DBMM aquí (en castellà i en anglès). Y aquí, algunes fitxes d’ajuda.


Hola a todos,
Coincidiendo con el festival internacional Tarraco Viva, he pintado un par de balistas romanas para DBMM. Las figuras son de Essex.
Podéis encontrar recursos interesantes para jugar a DBMM aquí (en castellano y en inglés). Y aquí, unas fichas de ayuda en castellano.


Hi everyone,
Coinciding with Tarraco Viva international festival, I painted a pair of roman ballistas for DBMM. The figures are from Essex.

You can find interesting resources to play DBMM here (in Spanish and in English). And here, some help files in Spanish.
4 de maig de 2011

Stylish Blogger Award
Estic encantat d'anunciar que he estat nominat per al "Stylish Blogger Award" per el meu col·lega blogger Mekelnborg.
Moltes Gràcies!

El premi té algunes regles, així que he de fer el següent:

Donar les gràcies i l'enllaç a la persona (o persones) que t'hagin nominat per aquest premi. (Fet)

Compartir set coses sobre tu mateix.

1. Tinc 33 anys.
2. Estic vivint a Barcelona, però vaig néixer a Tarragona.
3. Sóc comptable.
4. Estic casat.
5. M'encanta novel·la més famosa d'Antoine de Saint-Exupéry: El Petit Príncep. Tinc una bona col·lecció de "Petits Prínceps" en diferents idiomes que els meus amics em porten de diferents parts del món.
6. He estat pintant miniatures des de fa molt de temps, però sóc un novell en jocs de guerra. Vaig jugar la meva primera batalla fa tot just un any.
7. En un any, he començat molts projectes nous per jugar. Espero acabar-ne algun.

Nomina de10 a 15 grans bloggers.Poseu-vos en contacte amb aquests bloggers i aviseu-los de la nominació! (Fet!)

Gràcies de nou.Estoy encantado de anunciar que he sido nominado para el "Stylish Blogger Award" por mi colega blogger Mekelnborg.

¡Muchas Gracias!

El premio tiene algunas reglas, así que tengo que hacer lo siguiente:

Dar las gracias y el enlace a la persona (o personas) que te hayan nominado para este premio. (Hecho)

Compartir siete cosas sobre ti mismo.

1. Tengo 33 años.
2. Estoy viviendo en Barcelona, pero nací en Tarragona.
3. Soy contable.
4. Estoy casado.
5. Me encanta novela más famosa de Antoine de Saint-Exupéry: El Principito. Tengo una buena colección de "Principitos" en diferentes idiomas que mis amigos me traen de diferentes partes del mundo.
6. He estado pintando miniaturas desde hace mucho tiempo, pero soy un novato en juegos de guerra. Jugué mi primera batalla hace apenas un año.
7. En un año, he empezado muchos proyectos nuevos para jugar. Espero terminar alguno.

Nomina de 10 a 15 grandes bloggers.


Póngase en contacto con estos bloggers y avisarles de la nominación!

Gracias de nuevo.I am delighted to announce that I have been nominated for The Stylish Blogger Award by my fellow blogger Mekelnborg.


Thank you!

The award has some rules, so I have to do the following:

Thank and link back to the person (or persons) who nominated you this award. (Done)

Share seven things about yourself.

1. I'm 33 years old.
2. I am living in Barcelona, but I was born in Tarragona.
3. I work as an accountant.
4. I'm married.
5. I love Antoine de Saint-Exupéry's most famous novella: The Little Prince. I have a good collection of "Little Princes" in different languages ​​that my friends brought me from different parts of the world.
6. I have been painting miniatures for a long time, but I am a newbie in wargames. I played my first battle just a year ago.
7. In one year, I have started many new wargame projects. I hope to finish some of them.


Nominate ten to fifteen great bloggers.

 

Contact these bloggers and tell them about the award!

Thanks again.