31 de gener de 2012

Casa Necromunda

Hola a tothom.

Per a l’escenografia, ara necessito projectes ràpids de construir i fàcils de guardar. Aquest és un prototipus de casa plegable per a Necromunda feta amb una caixa de cafè.Les regles de Necromunda les podeu trobar aquí (en anglès).Hola a todos,
Para la escenografía, ahora necesito proyectos rápidos de construir y fáciles de guardar. Éste es un prototipo de casa plegable para Necromunda hecha con una caja de café.
Las reglas de Necromunda las podéis encontrar aquí (en inglés).Hi everyone, 
For my scenery, now I need fast building projects. They must be also easy to store.
This is a prototype of a folding house for Necromunda made of a box of coffee.
You can find Necromunda's rules here (in English).19 de gener de 2012

El Petit Verd

Ha nascut el meu primer fill!

El petit verd està bé, tot i que he intentat pintar-lo un parell de vegades... sort de la seva mare.

Si algú coneix un reglament per jugar amb nadons, li agrairé que m’ho digui.


¡Ha nacido mi primer hijo! 
El petit verd (pequeño verde) está bien, incluso después de haber intentado pintarlo un par de veces… suerte de su madre. 
Si alguien conoce un reglamento para jugar con bebés, agradeceré que me lo diga.My first son was born!
El petit verd (little green) is ok, even after I tried to paint him twice… luckly, he’s got a mother.
If someone knows any “baby battle rules”, I would thank the reference.


13 de gener de 2012

General de cavalleria romana

Hola a tothom,

Aquest element és un general de cavalleria per l’exèrcit de romans tardans per a DBMM. Les figures són de Essex.

Podeu trobar recursos interessants per a jugar a DBMM aquí (en castellà i en anglès). Y aquí, algunes fitxes d’ajuda.


Hola a todos,
Este elemento es un general de caballería para el ejército de romanos tardíos para DBMM. Las figuras son de Essex.
Podéis encontrar recursos interesantes para jugar a DBMM aquí (en castellano y en inglés). Y aquí, unas fichas de ayuda en castellano.


Hi everyone,
This element is a cavalry general of a late roman army for DBMM. The figures are from Essex.
You can find interesting resources to play DBMM here (in Spanish and in English).And here, some help files in Spanish.