28 de febrer de 2012

Aventurers

Hola a tothom,

Un amic em va demanar que pintés una sèrie de miniatures de Caesar per als seus jocs. Aquestes són les primeres.

Hola a todos, 
Un amigo me pidió que le pintara algunas miniaturas de Caesar para sus juegos. Estas son las primeras.


Hi everyone,
A friend asked me to paint some Caesar miniatures for his games. These are the first ones.

7 de febrer de 2012

Cavalleria lleugera superior romana

Hola a tothom,

Aquesta és una unitat de cavalleria lleugera per l’exèrcit de romans tardans per a DBMM. Les figures són de Khurasan.


Podeu trobar recursos interessants per a jugar a DBMM aquí (en castellà i en anglès). Y aquí, algunes fitxes d’ajuda.


Hola a todos,
Ésta es una unidad de caballería ligera para el ejército de romanos tardíos para DBMM. Las figuras son de Khurasan.
Podéis encontrar recursos interesantes para jugar a DBMM aquí (en castellano y en inglés). Y aquí, unas fichas de ayuda en castellano.


Hi everyone,
This is a light horse unit of a late roman army for DBMM. The figures are from Khurasan.
You can find interesting resources to play DBMM here (in Spanish and in English).And here, some help files in Spanish.