30 de març de 2012

Dimonis

Hola a tothom,

Aquests són uns goblins de Caesar que farem passar per dimonis.Hola a todos, 
Estos son unos goblins de Caesar que usaremos como demonios.

Hi everyone,
These are some Caesar goblins painted as demons.


22 de març de 2012

Més aventurers

Hola a tothom,


Més figures de fantasia.

Hola a todos,
Más miniaturas de fantasía.Hi everyone,
More fantasy figures.


14 de març de 2012

Caixes de fusta

Hola a tothom, Buscant una manera de fer moltes caixes de fusta per a l’escenografia de varis jocs, vaig pensar que les grapes podrien funcionar. Aquí n’hi ha un parell de prova.


Hola a todos,  
Buscando una manera de hacer muchas cajas de madera para la escenografía, pensé que las grapas podrían funcionar. Aquí podéis ver un par de prueba.


Hi everyone, 
Searching how to make a lot of wood crates for scenery, I thought that staples would work. Here you can see a pair of them just for test.

6 de març de 2012

Conversions

Hola a tothom,


Seguint amb es figures de fantasia, aquestes són les primeres conversions que he fet utilitzant el mètode d’en Paul. Gràcies Paul!

Les miniatures són de la caixa de "no morts" de Caesar, un dels bàrbars d’Esci i un dels companys de Robin Hood d’Airfix.
Hola a todos,
Más miniaturas de fantasía. Estas son las primeras conversiones que he hecho usando el método de Paul. ¡Gracias Paul! 
Las miniaturas son de la caja de no muertos de Caesar, uno de los bárbaros de Esci y un compañero de Robin Hood de Airfix.


Hi everyone,
More fantasy figures. These are the first conversions I've made following Paul's method. Thanks Paul!
Miniatures are from Caesar undeads set, One of Esci's barbarians and one of Robin Hood's companions from Airfix.