27 d’abril de 2012

Grup d'aventurers


Hola a tothom,

Aquestes són algunes fotografies de grup de les miniatures de Caesar. La propera setmana ensenyaré els primers elements del meu nou exèrcit de normands.

Hola a todos, 
Estas son algunas fotografías de grupo de las miniaturas de Caesar . La próxima semana mostraré los primeros elementos de mi nuevo ejército de normandos.


Hi everyone,
These are some pictures of the  Caesar miniatures. Next week I will show the first elements of my new norman army.
17 d’abril de 2012

Últims catafractes

Hola a tothom,

Més catafractes per l’exèrcit de romans tardans per a DBMM. Les figures són de Essex.Podeu trobar recursos interessants per a jugar a DBMM aquí (en castellà i en anglès). Y aquí, algunes fitxes d’ajuda.


Hola a todos,
Más catafractos para el ejército de romanos tardíos para DBMM. Las figuras son de Essex.
Podéis encontrar recursos interesantes para jugar a DBMM aquí (en castellano y en inglés). Y aquí, unas fichas de ayuda en castellano.


Hi everyone, 
More cataphracts of a late roman army for DBMM. The figures are from Essex.
You can find interesting resources to play DBMM here (in Spanish and in English). And here, some help files in Spanish.