19 de setembre de 2012

Casa de tova


Hola a tothom.

Aquesta és la meva primera casa de tova feta amb una caixa de cafè, cinta adhesiva i pintura texturitzada.


Hola a todos,
Ésta es mi primera casa de adobe hecha con una caja de café, cinta adhesiva y pintura texturizada.Hi everyone, 
This is my first adobe house made with a coffee box, tape and textured paint..


La casa es pot plegar per a que sigui fàcils guardar-la.

La casa es plegable para que sea fácil guardarla.

It is a folding house, so it's easy to store.