27 de desembre de 2010

Bases

Hola a tothom,

Així és com he fet les bases dels víkings. Necessitem: miniatures pintades, bases de metall, cianocrilat, pasta per reparar fusta, un cúter i un escuradents.

Hola a todos,
Así es como he hecho las bases de los vikingos. Necesitamos: miniaturas pintadas, bases de metal, cianocrilato, relleno para madera, un cúter y un palillo.

Hi everyone,
That's how I made the vikings’ bases. We need: painted miniatures, metal bases, cyanoacrylate, wood filler, a cutter and a toothpick.
Faig unes marques a la base amb el cúter.

Hago unas marcas en la base con el cúter.

I make some marks on the base with the cutter.
Enganxo les figures.

Pego las figuras. 

I stick the figures.


Aplico la pasta per reparar fusta amb un escuradents.

Aplico el relleno para madera con un palillo.

I apply the wood filler with a toothpick.


Quan ja està eixuta; podem començar a pintar. El procés és: pintar amb “sorra fosca”, banyar-la amb “gryphonne sepia”, pinzell sec amb “sorra fosca” i enganxar una mica de gespa electroestàtica.

Cuando ya está seca, podemos empezar a pintar. El proceso es: pintar con "arena oscura", bañarla con "gryphonne sepia", pincel seco con "arena oscura" y pegar un poco de césped electrostático.

When it is dry, we can start painting. The process is: paint iit with "dark sand”, wash it with "gryphonne sepia”, drybrush it with "dark sand" and stick a bit of static grass.


Espero que sigui útil.

Espero que sea útil.

I hope it's useful.21 de desembre de 2010

Caos

Hola a tothom,

Aquí podeu veure algunes figures que vaig pintar fa un temps.Hola a todos,
Aquí podéis ver unas figuras que pinté hace un tiempo.

Hi everyone,
Here you can see some miniatures I painted time ago.10 de desembre de 2010

Campió wolfen

Hola a tothom,

Aquesta és l’última miniatures de la caixa d’iniciació de “Confrontation”, un campió wolfen.

Podeu trobar les regles i els llibres d’exèrcit aquí (en anglès) i aquí (en francès).


Hola a todos,
Ésta es la última miniatura de la caja de iniciación de "Confrontation", un campeón wolfen.
Podéis encontrar las reglas y los libros de ejército aquí (en inglés) y aquí (en francés).


Hi everyone,
This is the last miniature from the “Confrontation” Starter Set, a wolfen champion.
You can find the rules and army books here (in English) and here (in French).