21 de juliol de 2011

Cavalleria romana

Hola a tothom,

Aquesta és una unitat de cavalleria per l’exèrcit de romans tardans per a DBMM: Equites Primi Gallicani. Les figures són de Essex.
Podeu trobar recursos interessants per a jugar a DBMM aquí (en castellà i en anglès). Y aquí, algunes fitxes d’ajuda.


Hola a todos,
Ésta es una unidad de caballería para el ejército de romanos tardíos para DBMM: Equites Primi Gallicani. Las figuras son de Essex.
Podéis encontrar recursos interesantes para jugar a DBMM aquí (en castellano y en inglés). Y aquí, unas fichas de ayuda en castellano.


Hi everyone,
This is a cavalry unit of a late roman army for DBMM: Equites Primi Gallicani. The figures are from Essex.
You can find interesting resources to play DBMM here (in Spanish and in English).And here, some help files in Spanish.13 de juliol de 2011

Mur de pedra


Hola a tothom,

Un mur de pedra fet amb guix:  

Hola a todos,
Un muro de piedra hecho con tiza.


Hi everyone,
A stone wall made ​​with chalk.

5 de juliol de 2011

Pedra plana


Hola a tothom,

Aquesta és una pedra plana feta amb una planxa de goma d’esborrar. Amb un llapis o una agulla pots gravar el dibuix i fer la textura de pedra fàcilment. Hola a todos,
Ésta es una piedra plana hecha con una plancha de goma de borrar. Con un lápiz o una aguja puedes grabar el dibujo y marcar la textura de piedra fácilmente.


Hi everyone,
This is a flat stone made using a rubber block. With a pencil or a needle, you can engrave any picture and make stone texture easily.