29 de desembre de 2011

Infanteria romana

Hola a tothom,

Aquesta és una unitat d'infanteria per l’exèrcit de romans tardans per a DBMM: Petulantes seniores. Les figures són de Essex.Podeu trobar recursos interessants per a jugar a DBMM aquí (en castellà i en anglès). Y aquí, algunes fitxes d’ajuda.


Hola a todos,
Ésta es una unidad de infantería para el ejército de romanos tardíos para DBMM: Petulantes seniores. Las figuras son de Essex.
Podéis encontrar recursos interesantes para jugar a DBMM aquí (en castellano y en inglés). Y aquí, unas fichas de ayuda en castellano.


Hi everyone,
This is a infantry unit of a late roman army for DBMM: Petulantes seniores. The figures are from Essex.
You can find interesting resources to play DBMM here (in Spanish and in English).And here, some help files in Spanish.15 de desembre de 2011

Més cavalleria lleugera romana

Hola a tothom,

Aquesta és una unitat de cavalleria lleugera per l’exèrcit de romans tardans per a DBMM: Equites Brachiati. Les figures són de Essex.

Podeu trobar recursos interessants per a jugar a DBMM aquí (en castellà i en anglès). Y aquí, algunes fitxes d’ajuda.


Hola a todos,
Ésta es una unidad de caballería ligera para el ejército de romanos tardíos para DBMM: Equites Brachiati. Las figuras son de Essex.
Podéis encontrar recursos interesantes para jugar a DBMM aquí (en castellano y en inglés). Y aquí, unas fichas de ayuda en castellano.


Hi everyone,
This is a light horse unit of a late roman army for DBMM: Equites Brachiati. The figures are from Essex.
You can find interesting resources to play DBMM here (in Spanish and in English).And here, some help files in Spanish.