29 de desembre de 2011

Infanteria romana

Hola a tothom,

Aquesta és una unitat d'infanteria per l’exèrcit de romans tardans per a DBMM: Petulantes seniores. Les figures són de Essex.Podeu trobar recursos interessants per a jugar a DBMM aquí (en castellà i en anglès). Y aquí, algunes fitxes d’ajuda.


Hola a todos,
Ésta es una unidad de infantería para el ejército de romanos tardíos para DBMM: Petulantes seniores. Las figuras son de Essex.
Podéis encontrar recursos interesantes para jugar a DBMM aquí (en castellano y en inglés). Y aquí, unas fichas de ayuda en castellano.


Hi everyone,
This is a infantry unit of a late roman army for DBMM: Petulantes seniores. The figures are from Essex.
You can find interesting resources to play DBMM here (in Spanish and in English).And here, some help files in Spanish.15 de desembre de 2011

Més cavalleria lleugera romana

Hola a tothom,

Aquesta és una unitat de cavalleria lleugera per l’exèrcit de romans tardans per a DBMM: Equites Brachiati. Les figures són de Essex.

Podeu trobar recursos interessants per a jugar a DBMM aquí (en castellà i en anglès). Y aquí, algunes fitxes d’ajuda.


Hola a todos,
Ésta es una unidad de caballería ligera para el ejército de romanos tardíos para DBMM: Equites Brachiati. Las figuras son de Essex.
Podéis encontrar recursos interesantes para jugar a DBMM aquí (en castellano y en inglés). Y aquí, unas fichas de ayuda en castellano.


Hi everyone,
This is a light horse unit of a late roman army for DBMM: Equites Brachiati. The figures are from Essex.
You can find interesting resources to play DBMM here (in Spanish and in English).And here, some help files in Spanish.


30 de novembre de 2011

General de cavalleria lleugera romana

Hola a tothom,

Aquest element és, provisionalment, un general de cavalleria lleugera per l’exèrcit de romans tardans per a DBMM. Les figures són de Essex.
Podeu trobar recursos interessants per a jugar a DBMM aquí (en castellà i en anglès). Y aquí, algunes fitxes d’ajuda.


Hola a todos,
Este elemento es, provisionalmente, un general de caballería ligera para el ejército de romanos tardíos para DBMM. Las figuras son de Essex.
Podéis encontrar recursos interesantes para jugar a DBMM aquí (en castellano y en inglés). Y aquí, unas fichas de ayuda en castellano.


Hi everyone,
This element is, provisionally, a light horse general of a late roman army for DBMM. The figures are from Essex.
You can find interesting resources to play DBMM here (in Spanish and in English).And here, some help files in Spanish.


23 de novembre de 2011

Cavalleria lleugera romana

Hola a tothom,

Aquesta és una unitat de cavalleria lleugera per l’exèrcit de romans tardans per a DBMM: Equites Promoti Iuniores. Les figures són de Essex.

Podeu trobar recursos interessants per a jugar a DBMM aquí (en castellà i en anglès). Y aquí, algunes fitxes d’ajuda.


Hola a todos,
Ésta es una unidad de caballería ligera para el ejército de romanos tardíos para DBMM: Equites Promoti Iuniores. Las figuras son de Essex.
Podéis encontrar recursos interesantes para jugar a DBMM aquí (en castellano y en inglés). Y aquí, unas fichas de ayuda en castellano.


Hi everyone,
This is a light horse unit of a late roman army for DBMM: Equites Promoti Iuniores. The figures are from Essex.
You can find interesting resources to play DBMM here (in Spanish and in English).And here, some help files in Spanish.15 de novembre de 2011

Palissada romana

Hola a tothom,


Aquí podeu veure unes fotos d’una palissada romana. També hi ha fotos del 

procés de construcció.
Hola a todos,
Aquí podéis ver unas fotos de una palizada romana. También hay fotos del proceso de construcción.


Hi everyone,
Here you can see some pictures of a roman palisade. There are also photos of the construction process.


7 de novembre de 2011

Campament romà

El campament romà complert.

El campamento romano completo.

The complete Roman camp.

2 de novembre de 2011

Bagatge romà

Hola a tothom,

Aquests son uns elements de bagatge per l’exèrcit de romans tardans per a DBMM. Les figures són de Essex i Corvus Belli.Podeu trobar recursos interessants per a jugar a DBMM aquí (en castellà i en anglès). Y aquí, algunes fitxes d’ajuda.Hola a todos, 
Estos son unos elementos de bagaje para el ejército de romanos tardíos para DBMM. Las figuras son de Essex y Corvus Belli.
Podéis encontrar recursos interesantes para jugar a DBMM aquí (en castellano y en inglés). Y aquí, unas fichas de ayuda en castellano.


Hi everyone, 
These are two baggage elements of a late roman army for DBMM. The figures are from Essex and Corvus Belli.
You can find interesting resources to play DBMM here (in Spanish and in English). And here, some help files in Spanish.

28 d’octubre de 2011

Tendes romanes

Hola a tothom,

Aquí podeu veure unes fotos d’un parell de tendes romanes. També hi ha fotos del procés de construcció.Hola a todos,
Aquí podéis ver unas fotos de un par de tiendas romanas. También hay fotos del proceso de construcción.


Hi everyone,
Here you can see some pictures of a couple of roman tents. There are also photos of the construction process.

20 d’octubre de 2011

Bunker 2a Guerra Mundial

Hola a tothom,

Després de veure els fantàstics bunkers de Greg i de llegir els articles del blog d’Alfons Cánovas, vaig decidir fer alguns bunkers per jugar a RoE.

Amb la idea de fer-ho fàcil de guardar, he pensat en aquest sistema.

Què en penseu?


Hola a todos,

Después de ver los fantásticos bunkers de Greg y de leer los artículos del blog de Alfons Cánovas, decidí hacer unos bunkers para jugar a RoE.
Con la idea de hacerlo fácil de guardar, pensé en este sistema
¿Qué os parece?Hi everyone, 

After seeing the fantastic bunkers in Greg’s blog, and reading these articles in Alfons Cánovas’ blog, I decided to make a couple of bunkers to play RoE.
With the idea of make it easy to store, I thought this system could work.
What do you think?