18 d’octubre de 2010

Més soldats americans

Hola a tothom,

Més soldats americans d’ESCI per Ambush Alley.


La pàgina oficial del joc és aquesta. I podeu trobar les regles per començar a jugar aquí (en anglès).


Hola a todos,
Más soldados americanos de ESCI para Ambush Alley.
La página oficial del juego es ésta. Y podéis encontrar las reglas para empezar a jugar aquí (en inglés).

Hi everyone,
More ESCI U.S. soldiers for Ambush Alley.
This is The official page of the game. You can find the quick start rules here (in English).

2 comentaris: