14 de març de 2012

Caixes de fusta

Hola a tothom, Buscant una manera de fer moltes caixes de fusta per a l’escenografia de varis jocs, vaig pensar que les grapes podrien funcionar. Aquí n’hi ha un parell de prova.


Hola a todos,  
Buscando una manera de hacer muchas cajas de madera para la escenografía, pensé que las grapas podrían funcionar. Aquí podéis ver un par de prueba.


Hi everyone, 
Searching how to make a lot of wood crates for scenery, I thought that staples would work. Here you can see a pair of them just for test.

5 comentaris: