27 d’abril de 2012

Grup d'aventurers


Hola a tothom,

Aquestes són algunes fotografies de grup de les miniatures de Caesar. La propera setmana ensenyaré els primers elements del meu nou exèrcit de normands.

Hola a todos, 
Estas son algunas fotografías de grupo de las miniaturas de Caesar . La próxima semana mostraré los primeros elementos de mi nuevo ejército de normandos.


Hi everyone,
These are some pictures of the  Caesar miniatures. Next week I will show the first elements of my new norman army.
2 comentaris: