12 de març de 2013

Més tropes genèriques

Hola a tothom,

Més tropes genèriques.
Hola a todos,

Más tropasgenéricas.
 
 
 
Hi everyone,

More generic troops.

9 comentaris: